Priser i: 
Steglöst skjutstöd
Säkra skott "...mitt i prick". Steglöst skjutstöd med utrymme för mobilt maskeringsnät.